من حدود 4 ماه پیش دوتا لاوبر گرفتم خیلی کم کاغذ کف قفسری میکندن الان حدود دو سه هفته است که لانه گذاشتم براشون نره خیلی کاغذ رو می کنه تو لانه هم که میرن پوشال رو تو دهنشون میگیرن میارن بیرون نصف میکنن مندازن
از روی رفتارشون هم حدس میزنم که نر و ماده کدوم هستن چند بار هم نر خواسته جفت گیری کنه ماده نزاشته فرار کرده یا نره رو میزنه
غذا هم مخلوط خریدم تخم کتان، ارزن، دونه قرمز، تخم آفتاب گردان و چند دانه دیگه هستش میوه هم سیب بهشون میدم سبزی هم میدم کف دریا هم دارن اسباب بازی هم یه نردبون و تاب دارن بیرون هم میان از سر و کول من بالا میرن فقط اجازه دست زدن نمیدن و گاز میگیرن از اول دستی نبودن اون موقع که من گرفتم تو مرداد ماه گرفتم میگفت شش ماه شونه الان باید ده ماه باشن الان این کاغذ رو که میکنن یا میخورن ضرر ندارع