با سلام و خسته نباشید
مرغ مینا دو ساله و آواز خوان بالهایش را نمیتوانه جمع کنه و آویزون و خیلی بی حوصله هست وقتی میخواد بپره از بالهاش استفاده نمیکنه و با پاهایش خودشو پرت میکنه فکر کنم بالهایش فلج شده باشه و وقتی به پشت روی زمین میفته نمیتوانه بلند بشه و پاهاش خیلی تکان میده ولی باید کمک کرد تا بلند بشه
خواهش کمک کنید