سلام وارادت
من الان ۵۰تا دیسکس حدود ۳ماهه دارم که تلفاتشون بیش از ۳۰تابوده وبعداز مدتها فهمیدم انگل دارن از دیشب طبق نظر اساتید همین جا لورنسیتو به تانک تضافه کردم ۴۰ قرص در ۱۰۰۰لیتر آب باتوجه به اینکه همه درگیر بودن و گرفتنشونم سخت بود توتانک اصلی زدم و الان بازم ایکاردها خوراک ندارن و اکثر بقیه که انواع مختلفین از دیسکسا مدفوع سفید دارن یدونه کت فول ردم جزو تلفات دیروز بوده چه راهکاری پیشنهاد میکنید در ادامه درمان