سلام الان دوهفته میشه یه گربه توخونمون زاییده پنج تابچه داره ولی متآسفانه نمیدونم چراچشم بچهاش عفونت کرده باپنبه وآب جوش خنک شده تمیزشون میکنم ولی خوب نمیشن توروخداثواب داره راهنماییم کنیدببینم چه درمانی براشون انجام بدم گناه دارن میترسم کوربشن ،