دوستان من بیش از ده ساله ازیه لاک پشت داخل تراریوم نگهداری میکنم.
اگه کسی شرایط داشتن نگهداری این موجود بی ازار رو داره ، واگذارش میکنم