سلام

۴ روز پیش گل هایی که کنار حوض ماهی کوی داریم رو سم پاشی کردن. روی ماهی ها رو با کیسه پلاستیکی بزرگ پوشوندیم ولی از روز بعد شرایط بد شد. ما آبشون رو تقریبا عوض کردیم و هر روز آب جدید کم و زیاد می کنیم. ولیدر کل از اون روز ماهی های کوی دیگه غذا نخوردن و گوشه گیر شدن و با هم یک جا جمع شدن امروز بعد از ۳ روز از کف حوض دیدم دارن غذا می خورن ولی بالا نمیان و گوشه گیرن. ۱- می دونید چی کار کنم؟

یکی از ماهی ها در حال مرگ بود و آکواریوم جدا و پمپ گذاشتیم و سطح آب رو پایین آوردیم بهتر شد ولی چیزی نمی خوره و تکون نمی خوره از جاش و به شدت آسیب پذیره اون هم آبش رو زود به زود عوض می کنیم. ۲- به نظرتون چی کار کنیم؟