سلام

اینطور که من متوجه شدم فنچ ماده من ناخن پاهاش زیادی بلند شده
آیا میتونم ناخنش رو کوتاه کنم؟
از کجا باید ناخن رو بگیرم که دردش نیاد و داخلش رگ نداشته باشه