سلام من یک لاک پشت گوش قرمز خریدم ولی همش خوابه و چشماش و باز نمیکنه فقط تکون میخوره و هر از گاهی دهانش و باز میکنه و چیزی نمخوره کسی میدونه علتش چیه؟