سلام
یه جوجه عروس هلندی خریدم هنوز سرلاکی هست صاحب قبلیش میگه من بهش سرلاک هاگن میدادم و من هم ۵۰ گرم برای فعلا ازش گرفتم حالا هرچی میگردم پیدا نمیشه از اون سرلاک مشکلی نداره سرلاکش رو عوض کنم ؟؟مثلا تدی بدم بهش یا ویگر؟