دو تا جوجه قمری که مادرشون گربه خورده از وقتی خیلب کوچولو بودن گرفتم آوردم خونه
با سرنگ سرلاک دادم
یکیشون کوچیکتره. اونی که کوچیکتره بالش تیک داره. میپره جفتشون تا روی مهتابی و... میپرن.
و روی زمین هر از گاهی نوک میزنن
حالا بزرگتر شدن
نمیدونم کی باید رهاشون کنم.