سلام خدمت اساتید بنده بعد از خرید چندتا فلاور ایرانی با تحقیق راجب رنگ گرفتن ماهی آستاگزانتین خریدم با بیومار و هامپی هد مخلوط کردم ولی این وسط به موضوع جدید تستسترون رسیدم وبرام جالب شده امیدوارم کسی بتونه راهنمایی ها خاص انجام بده ممنون