با سلام من ۲ تا مولد دارم ۳ تا جوجه داشتن بعد از ۴۰ روزگی یکی یکی جوجه ها مردن اگه میشه کمکم کنید که دفعه بعد از این اتفاق جلوگیری کنم