سلام مرغ مینای من چند روزه همش تو خودشه نه حرف میزنه، نه خیلی غذا میخوره، همشم تو چرته و میخوابه. میخواستم دلیلشو و درمانشو بدونم تا زودتر خوب بشه. ممنون