آیا پرندگان خانگی را می توان در طبیعت رها کرد؟

این یک سوال مهم است پرندگان خانگی را می توان در طبیعت رها کرد ؟ و باید از جنبه های مختلف بررسی شود. به طور کلی می توان این کار را کرد اما این یک ریسک بزرگ است و در اکثر موارد شما حکم پرنده خود را با رها سازی آن در طبیعت صادر کرده اید. همه پرندگان خانگی در قفس زندگی نمی کنند. اکثر آن ها مثل مرغ، خروس و کبوتر آزادانه در محیط می چرخند. تعداد قابل توجهی از پرندگان خانگی نیز دست آموز هستند و در محیط منزل و حتی طبیعت آزاد هستند و جالب این جاست اگر آن ها را در طبیعت رها کنید مجددا به سوی شما باز خواهند گشت. می ماند عده ای از پرندگان مثل مرغ عشق، فنچ، قناری و غیره که معمولا در قفس نگهداری می شوند. قبل از هر چیز باید گفت که پرندگان خانگی به پرندگان اهلی و یا پرندگانی که خود و والدین خود در قفس به دنیا آمده اند، گفته می شوند. بنابراین پرندگانی مثل بلبل خرما که بعد از به دنیا آمدن در طبیعت، به اسارت گرفته می شود یک پرنده وحشی محسوب می گردد و نگهداری آن را به عنوان یک پرنده خانگی تایید نمی کنیم. جایگاه بلبل در طبیعت است مگر بلبل هایی که در قفس به دنیا آمده باشند. آیا می توان پرندگان خانگی قفسی را در طبیعت رها کرد؟

به دلایل زیر خیر، این کار ریسک بزرگیست:
زیستگاه اکثر پرندگان خانگی کیلومترها و حتی کشورها با ما فاصله دارد. برای مثال زیستگاه مرغ عشق، استرالیا است. زیستگاه قناری در طبیعت وحشی سواحل شمال غربی آفریقا و جزایر قناری است. بنابراین رها کردن پرندگانی که زیستگاه آن ها با شما متفاوت است، باعث مرگ آن ها می گردد.
پرندگان خانگی ممکن است توسط انسان های دیگر دنبال شوند و در نهایت مجددا به اسارت دیگران گرفتار شوند و ممکن است مورد بدرفتاری و ظلم قرار بگیرند.
به دلیل تجربه نداشتن آن ها و همچنین قدرت ضعیف تر بال ها در پرواز، ممکن است توسط حیوانات شکاری مانند عقاب، شاهین و… شکار و خورده شوند.
ممکن است به دلیل بی تجربگی و احساس استرس، گرسنه بماند و در نهایت تلف شوند.
برخی پرندگان مثل مرغ عشق در طبیعت، به صورت گروهی و گله ای زندگی می کنند. اگر در طبیعت تنها بمانند قطعا تلف خواهند شد.
رها سازی پرندگان غیر بومی در طبیعت ایران باعث آسیب به محیط زیست ایران می شود.
حیواناتی قابل بازگشت به زیستگاه طبیعیشان هستند که حداکثر رفتار طبیعی ممکن برای بقا را داشته باشند و ترس از بشر یکی از پیش شرط های بقا در طبیعت است. پیش نیاز رهاسازی دانستن مکان زنده گیری، سلامت کامل و رفتار صحیح و طبیعی (شامل ترس از بشر و قدرت پرواز و فرار و تغذیه) است.
پس راه حل چیست؟

راه حال سادست. زندگی آن ها را از زندگی در طبیعت دلنشین تر کنید و برای آن ها وقت بگذارید. ما در پردونه دقیقا برای آسایش و شادی پرندگان خانگی در تلاش هستیم. بهترین راه این است که فضای بازتری به جای قفس برای آن ها فراهم کرده یا با دانش و روش های جدید آن ها را دست آموز کنید تا بتوانید آن ها را حتی در طبیعت با خود بیرون ببرید. پرندگان خانگی بسیار باهوش، دلنشین و بهترین همدم برای انسان هستند. اگر به آن ها توجه کنید آن ها شما را همیشه به طبیعت وحشی ترجیح خواهند داد.
در ایران طوطی های سبز در طبیعت دیده می شوند دلیل آن چیست؟

دلیل آن این است که تعدادی شاه طوطی اسکندر توسط عده ای رها شدند یا توانسته اند از قفس بگریزند و شرایط خود را تغییر دهند. تعداد زیادی از آن ها تلف شدند تا توانستند سازگار شده و تولید مثل کنند. دلیل سازگاری آن ها در ایران این است که زیستگاه اصلی طوطی سبز در همسایگی ایران قرار دارد. پاکستان تا هند زیستگاه شاه طوطی است و سازگاری ممکن شده است.
برای رها کردن پرندگان غیر خانگی مثل بلبل هایی که بعد از به دنیا آمدن در طبیعت اسیر شده اند باید به این موارد توجه کنید:

  • ترس پرنده از انسان از بین نرفته باشد
  • داشتن قدرت فرار
  • دانستن محل دقیق گرفته شدن پرنده
  • آماده سازی آن از نظر جسمی و روحی
  • رها سازی آن در محل گرفته شده
  • مراقبت و اطمینان از سازگاری تا چند ساعت بعد از رها سازی

توجه فرمایید رها کردن پرندگان غیر بومی یا در قفس به دنیا آمده در طبیعت ایران اکیدا توصیه نمی شود.نوشته شده توسط سامان خدادوست در سایت pardone