سلام ببخشید، خیلی ممنون میشم اگه جواب من رو بدید، من واقعا نگرانم و بد جور دلشوره دارم. من یه بچه گربه خیابونی دارم که از چشماش یه مایعی میاد و همش در حال عطسه کردنه و از بینیش یه مایعی میاد بیرون. صداش هم گرفته یکمی. میخواستم بدونم که باید براش چیکار کنم. ما تو شهرمون یه داپذشکی درست و درمون هم نداریم. خواهش میکنم کمکم کنید. اگه اتفاقی براش بیفته واقعا نمیدونم باید چیکار کنم...