دیوید لاتیمر یک باغ مهر و موم شده در داخل یک بطری شیشه ای غول پیکر ساخته است که تنها یک باراز زمانی که رشد آن شروع شده است (54 سال پیش) ،باز شده است. این پیرمرد 80 ساله به باغ مهر و موم شده در بطری از سال 1972 آب نداده و جالب است که هنوز زنده است.
لاتیمر باغ رادر سال 1960 کاشته شده است. او مقداری کمپوست و یک چهارم پیمانه آب را به یک گپ شیشه ای 10 گالنی قرار داد و جوانه hd vh را با استفاده از سیم وارد آن کرد. در سال 1972،یعنی 121 سال بعد او رابطری باغ را باز میکند و دوباره کمی آب به آن اضافه کرد . بطری کاملا مهر و موم شد و تنها چیزی که در دسترسش است،مقدار زیادی از نور خورشید است!
این ممکن است عجیب به نظر برسد که یک باغ کاملا مهر و موم شده چگونه رشد کرده است، در واقع باغ یک اکوسیستم کاملا خود کفا است.باکتری های موجود در کمپوست گیاهان مرده را تجزیه و اکسیژنی که توسط گیاهان داده می شود را می شکنند و آن را تبدیل به دی اکسید کربن که گیاهان برای بقا به آن نیازمندند می کند.