چند وقت پیش یه قناری خریدم
هنوز ترس داره ازم بخاطر همین نتونستم ناخناشو کوتاه کنم، نوک زده به ناخنش الان انگشتش خونیه چیکار کنم؟؟؟؟؟