سلام دوستان
من یک افرای ژاپنی قرمز خیلی سرحال را چندماه پیش از شمال گرفتم و آوردم کرج داخل آپارتمان نگهداری میکنم
کم کم برگهایش رنگش را از دست داد و الان هم که به شدت برگهایش خشک شده از کناره ها.
نمیدانم چکارش کنم.
من گیاه زیاد دارم و اکثرا حالشان خوب است. این یکی خیلی حساس شده

کسی میداند چرا این طوری شده؟ نورش کم است؟