سلام عرض شد تو رو خدا جون مادرتون ایندفعه را جواب سوالم رو بدید من چند روز پیش به دلیل کوچک بودن قفس قفس فنچهایم را که باهم جفت خورده تند و تخمگذاری کرده اند را در قفس بزرگ تر انداختم اما اون قفس موند و در گرامی گفت اونو بفروشیم ویک فنچ بخریم من قفس رو فروختم و با پولش یک جوجه فنچ خریدم و انداختم باهم کنار جفت هایم انداختم همه چی خوب بود اما نمی‌دونم چرا یه دفعه‌ای فنچ نرم بهش حمله کرد اونم چند سری بعد فنچ نرم باهاش خوب شد فنچ ماده بهش حمله کرد بخاطر همین فرداش دوباره رفتم یه قفس جدید خریدم و اونو توش انداختمت خیلی برای نره بی قراری می‌کنه دورش کنم خودشو میزنه به درو دیوار براهمین کنار اون قفس گذاشتم فنچم که جوجه هست پررنگی نداره اما احتمال میدم که ماده باشه توروخدا الان بهم بگید که جوجه فنچ کنار اون یکی ها ولی در یک قفس مجزا باشه وقفه ای ایجاد میکنم در جفت گیری و تخم گذاری یانه جواااااااااااااااب بدید