سلام و خسته نباشین.جوجه عروس هلندی 40روزه دارم که سرلاک میخوره هنوز از امروز ظهر یک طرف چشماشو کامل بسته و باز نمیکنه یطرف چشمهای دیگشم خمار و بی حاله و فقط در حال خوابیدن از ظهر تا الان.چیکار کنم ؟