🔺لیست کامل امتیازات و مقامها

🇩🇪 مسابقات جهانی دیسکس سال 2018 در کشور آلمان ، شهر دورتموند