با سلام
یه عروس هلندی لوتینو دارم که چند روزیه پف میکنه چشماشو میبنده بی حال شده
دیشب یکم بهش سرلاک دادم پس زد بعد تو اسفراغش دونه ارزن هضم نشده بود
هر دکتریم که میبرم یه حرفی میزنه مدفوعشو سفید عین گچ