عکسهائی از دیسکسهای مسابقات جهانی دیسکس در سال 2018

🇩🇪 شهر دورتموند ، کشو آلمان

🙏 تشکر از مجید جباری عزیز بابت ارسال عکسها که شخصا از محل مسابقات برای ما فرستادند