این مسابقات در سال 2018 در کشر المان و شهر دورتموند برگزار شد و اقای مجید جباری از دیسکسبازهای حرفه ای ایرانی این مسابقاترو از نزدیک زیر نظر داشتند و لطف کردند عکسهارو مستقیم برای ما ارسال کردند.یکی از اسپانسرهای اصلی این مسابقات کمپانی دیسکس فود آـلمان بود.نتایج نهایی مسابقات در پستهای بعدی اعلام میشود