سلام
من میخواستم بدونم که چرا گوپی های من میمیرن؟
من تویه آکواریوم 52لیتری گورامی مولی سوارتل زبرا تترا گوپی پلاتی کوریدوراس کت برنز وسیامی نگه میدارم
دمام ثابت 26 گل طبیعی وگل مصنوعی هم دارم فیلتر لیوانی هم دارم