سلام دوستان یک جفت برزیلی دارم که ماده ۷ ماهشه و نرم ۵ ماهسه ماده رو تازه گرفتم


ماده تند تند نر رو میزنه چیگار کنم دعوا نکنند؟