من حدود یک ماهه یه خوکچه نر خریدم الان سه ماهشه
مناسفانه دو هفته پیش تصادفی دستش موند زیر پایه بخاری و کج شد الان نمیتونه ازش استفاده کنه ( [تو رو خدا سرزنشم نکنید خودم خیلی ناراحتم ]
قبل اون یاد دادم بشینه رو پام از خونه میرفتم سر صدا میکرد میومدم سر صدا میکرد برام الان هیچی هیچی مخصوصا وقتی بردمش دامپزشکی خیلی خیلی ترسیده بود تا چند روز
الان تا طرفش میرم و میخوام نازش کنم میپره و فرار میکنه از دیروز خودشو خیییلی میخارونه و مثه قبل به غذا مشتاق نیست اینکه خودشو خیلی میخارونه نگرانم میکنه و یکم حس میکنم بو میده ولی تا دو روز پیش اصلا بو نمیداد دوس ندارم باز ببرمش دامپزشکی میشه لطف کند کمک کنید