من یک باغ یک هکتاری دارم و نیازمند سگ نگهبان آدمگیر هستم لطفا با من تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۱۲۷۳۲۶