سلام دوستان عزیز
خواسم بدونم کسی تخم نطفه دار طوطی ماکائو کاسکو سراغ داره میدونه از کجا میتونم تهیه کنم