سلام
من یه عروس هلندی دارم که حدودا یک سالش هست
چندوقتی هست که پرریزی داره و وقتی پرهاش در میاد به صورت نامنظم و کج و کوله هست! و دوباره میریزه!
کسی میتونه راهنمایی کنه؟