سلام یک توله سگ برای نگهداری در آپارتمان دارای حیاط میخواهم.ترجیحا سگ های نژاد بزرگ و گارد مثل روتوایلر و باکسر و امثالهم ....اهل تبریز هستم.
از همکاری دوستان ممنون میشوم.