سلام دوتا جوجه عروس هلندی البینو (سنشون یکماهه)خریدم فروشنده سرلاک انسانی بهشون میداد خیلی ضعیف بودن دور گردن و چینه دونشون هم پرنداشت احتمالا والدینشون پراشونو کنده بودن.الان حدودا دوماهو ۵روزشونه پرهاشونم کامل شده یکی از جوجه ها رشدش خوب بوده ولی اون یکی از اول برای غذاخیلی سرصدامیکرد..یک هفته ای میشه وقتی سرلاک بهش میدم (۱۰سی سی )یک ساعت میگذره چینه دونش خالی میشه و دوباره صداش در میاد.
نمیدونم دلیلش چیه! اگه میشه کمکم کنید ممنون