سلام
عروس های من جهار تا تخم گذاشتن که یکی جوجه شد وسه تخم دیگر با اینکه نطفه داشتن خراب شدن منم تخمهای خراب را برداشتم الان یه جوجه پنج روزه دارن ولی امروز دوباره جفت گیری کردن
الان نگران ماده هستم که ضعیف میشه کاریم نمیتونم بکنم
هر چیم که میخورن فعلا میدن به جوجه شون میترم ماده در تخم گذاری مجدد ضعیف شه خواهش میکنم راهنماییم کنین چه جوری تقویتش کنم