کلاغ پای قناریمون رو کند و بردیم دکتر به یه مو بنده و پاشو چید و پانسمان کرد اما وانسنانش کنده شده الان افتاده کف قفس نه آب میخوره نه غذا ممکنه زنده بمونه ؟ کاری میشه کرد ؟