سلام
من یک عروس هلندی دارم ک پشت کمرش یک برامدگی داره
هیچ مشکلی برای راه رفتن یا پرواز نداره
فقط کج دیده میشه
چیکارش کنم