سلام و درود
من این تایپیک رو ساختم برای اینکه از گربه هامون حرف بزنیم من خودم خیلی دنبال این جور تایپیک بودم اما حالا که دیدم نیست خودم ساختم به نظر من همیشه که نباید مشکلاتشون رو در میان بگذاریم بیاین تو شادی های صاحب گربه شریک باشیم گربه هامون رو با هم اشنا کنیم
توی جشن تولد هاشون عکس هاشون رو ببینیم من اینجا هر چی نگاه کردم دیدم فقط دو سه تا از این تایپیک های خوشحال کننده بود بیایین روزمون رو با اولین حرکت های خانوم کوچولو یا اقا کوچولو مون به ثبت برسونیم تا
روزمون با شادی نشاط شروع شه و با خنده روز رنگین خودمون و کوچولو هامون به پایان برسه اگه ما خوشحال باشین دنیا هم خوشحال هست پس بیاین به چیز های بد فکر نکنیم و شاد باشیم پس بیاین این
کار هارو بکنیم