سلام یه گربه ی رگدال دارم 😊😘روزی چند بار باید پیاده روی کنه خونمون توی حیاتمونه حیاتمون هزار متره واسه همون تو خیابون نمیبرمش میشه بفرماین؟😃🤔🤩