سلام دو هفته پیش تست کلسیم سالیفرت زدم ۳۱۰ بود تا حدود یک هفته بعدش بردمش رو ۳۹۰ الان یک هفتس رو ۳۸۰تا ۳۹۰ مونده الان دیگه اعصابم خورد شد دوزینگ پمپا گذاشتم رو ساعتی ده میل بزنه ۲۰ بار در بیست و چهار ساعت.دلیل اینکه بالا نمیاد چیه؟حدود چهل و پنج تا ریف دارم