سلام ببخشید من امروز یه مرغ عشق بدون قفس خریداری کردم... همش میخابه غذا نمیخوره. تازه دون خور شده. چیکارش کنم غذا بخوره؟