با سلام
من یک کاسکو تیمنه(نوع کوچکترِ دم ارغوانی) تقریبا ۶_۷ ساله دارم. اخیرا بالغ شده و خیلی بی تابی برای جفت یابی داره، غذا دادن و آواز خوندن و بی قراری که به تازگی به مقدار کمی هم پرکن شده.
اگر فردی هست که اون هم کاسکو تیمنه داره(کاسکو من احتمال زیاد نر باشه. چندین سال پیش از روی یک پرِ کنده شده اش یک دامپزشک گفت) و ترجیحا شخص با تجربه ای باشه و بتونه این رو ببره پیش کاسکوش تا مدتی با هم باشند.
این پرنده رو خیلی دوست دارم ولی اگر مطمئن باشم که فرد مناسبی بهتر ازش نگهداری میکنه، واگذارش خواهم کرد.