با سلام . مرغ عشق من اول خونریزی زیاد در قفس کرد (فقط روز اول) بعد از ان روی یک پای خود ایستاد (بدون هیچ گونه زخم) . وروز بعدش به اندازه یک نقطه جای زخم زرد مشاهده شد و 3 روز بعد یه انگشتش امل زرد شد . ن حالا باید چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟