سلام مرغ مینا من کش ماست خورده تورو خدا کمک کنید چ کارکنج!!!!