سلام تورو خدا کمک کنید مرغ مینام کش ماست قورت داده چ کارکنم!!!