سلام
10 عدد رازبورا گلکسی می خواستم. اگر کسی داره لطفا اعلام کنه. با تشکر