باسلام
دیسکس من یه شب خونه نبودم و روز بعد این زخم بزرگ و روش دیدم.البته یه بار پوسیدگی باله داشت که با حمام پرمنگنات وبعد نمک درمان شد و متاسفانه این اتفاق افتاد.الان هم یک روزه یه تو نمک و مترو نیدازول هستش.ایا راه بهتری وجود داره که از دست نره ماهی؟