سلام من دو روزه یه جفت گرین چیک خریدم...خیلی با هم مچ هستن و بازی میکنن و به قول معروف میجورن همو...فروشنده گفت اماده جفت گیری هستن..لونه براشون گذاشتم..درظاهر دارن محیط لونه رو اماده میکنن..فقط از رفتاراشون حس میکنم ماده اماده جفتگیریه اما نر از زیر کار درمیره..با اینکه خیلی با ماده رفتاراش اوکی هستش..دلیل فرار نر از جفتگیری چیه؟