بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به همه دوستداران حیوانات مخصوصا حیوانات آواره و بی پناه

پرویز دو بچه گربه را که درست در باغچه و جوی پشت در خانه ما بودند و از تشنگی و گرسنگی در حال مرگ بودند به خانه آوردم.
این دو بچه گربه بیش از یک شبانه روز در همان محال رها شده بودند و من دیگر مطمئن شدم مادر ندارند.
احتمال قوی یا به زور از مادرشان جدا شده و این مکان رها شده بودند یا مادرشان کشته شده است.
لعنت خدا بر همه حیوان آزارهای کثیف

آنها را به خانه آوردم و با زحمت زیاد به آنها شیر با قطره چکان دادم تا یکی از آنها کمی جان گرفت. روز بعد پیش دکتر دامپزشک بردمشان که گفت یکی انها به دلیل عفونت ریه زنده نخواهد ماند که همینطور هم شد.

اما گربه دوم که سرزنده تر بود را نگه داشتم به امید اینکه شخص مهربانی پیدا شود و سرپرستی آن را قبول کند.

بیش از این هم نمی توانم آن را نگه دارم چون خانواده من از اینکار من عصبانی هستند و هر آن ممکن است آسیبی به بچه گربه برسانند یا حداقل آن را ببرند در جای دوری رها کنند.


پس خواهش می کنم هر کس مایل است و واقعا با حیوانات مهربان است با این شماره تماس بگیرد
09010877697
smabtahif@gmail.com
ابطحی - خمینی شهر- اصفهان

تصاویر این بچه گربه زیبا را در لینکهای زیر می بینید.
https://www.dropbox.com/s/r4nzdffvlf7lqz5/cat4.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/x6s8fv9aywbakl1/cat7.jpg?dl=0

فقط بدانید اگر تا امشب نتوانم به کسی آنها را بسپارم به احتمال زیاد دیگر نمی توانم آن را از خشم خانواده ام نجات دهم.