دوستار نگه داری از سگ خانگی شما در صورت داشتن کارت بهداشت و نژاد اصیل هستم
در صورت تمایل به واگذاری سگ خود با شماره من تماس بگیرید
۰۹۳۸۷۱۶۴۴۹۳
سپاس