خرگوشم ریزش مو داره. پشت گردنش دیگه مو ندارم. و موهای سرش هم داره می‌ریزه. چیکار باید بکنم؟ چجوری خوب میشه؟ خرگوشم سه ماهه ، از نژاد لوپ است. بیشتر یونجه و کمی هم سبزیجات می خوره.