من الان یک ساله که خرگوشمو دارم و تا الان خیلی خوب و مهربون بود چند وقت پیش یکی از ناخن هاش شکست برای همین هم رفتیم دامپزشکی دکتر ها گفتن کاملا سالمه وناخن هاشم کوتاه کردن ولی بعد از برگشتنمون به خونه درست بعد از روزی که از دامپزشکی اومدیم همه اش دوست داره تو فقسش باشه و دیگه به ما اهمیتی نمیده وکاملا عوض شده وقتی هم از قفس میاریمش بیرون یا دوباره میپره تو یا از ما فرار میکنه و جایی قایم میشه
حالا شوک شده یا چی ؟؟!؟؟؟!!!!؟